lek. med. Przemysław Wierzbicki

    Specjalizacja   
        Choroby wewnętrzne, nefrologia
        
    Edukacja     
        2006 - Specjalizacja z nefrologii
        2003 - Specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
        
1999 - Specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
        1995 - Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

    Doświadczenie zawodowe
        2011 - obecnie - RejaMed Klinika Zdrowia i Urody w Wołominie ul. Reja 17
        2008 - obecnie - Ordynator Oddziału Wewnętrznego III ze Stacją Dializ Szpitala Powiatowego w Wołominie
        1995 - 2008 - Starszy Asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu     Medycznego w Warszawie

    Dni i godziny przyjęć     
        czwartki      16.00 - 18.00 

    Tel. kom. 602 322 995