Pediatria‎ > ‎

dr n. med. Monika Lech

    Specjalizacja
        Pediatria II stopień

    Edukacja
        2008 – rozpoczęcie specjalizacji z diabetologii
        2006 – Specjalizacja II stopnia – pediatria
        2003 – Stopień doktora nauk medycznych
        2001 - Specjalizacja I stopnia – pediatria
        1996 - Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

    Doświadczenie zawodowe
        2011 - obecnie - RejaMed Klinika Zdrowia i Urody w Wołominie ul. Reja 17
        2009 - obecnie - ORDYNATOR Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Wołominie
        2008 – obecnie - Poradnia Diabetologiczna Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
        2003 – 2009 - Klinika Chorób Metabolicznych, Endokrynologii i Diabetologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia    Dziecka, Warszawa Al. Dzieci Polskich 20
        2001 - 2003 - Klinika Pediatrii, Alergologii i Diabetologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia
        1997 – 2001 – Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie

    Dni i godziny przyjęć
        środy        16.00 - 18.00

    Tel. kom. 501 048 395