Plan Opieki Prenatalnej

Klinika Zdrowia i Urody RejaMed stosuje sie do zaleceń wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia można pobrać tutaj

W oparciu o powyższe rozporządzenie opracowany został Plan Opieki Prenatalnej, który można pobrać tutaj.