magister położnictwa Elżbieta Gryczka

    Edukacja     
        2006 - Wydział Położnictwa Akademii Medycznej w Lublinie
        1995 - Szkoła Położnych w Warszawie

    Doświadczenie zawodowe
        2006 - obecnie - Oddziałowa Oddziału Położniczo Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Wołominie
        1997 - 2006 - Oddział Położniczo Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Wołominie

    Tel. kom. 601 514 570